Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 11, 2014

I fjärde avsnittet av Nära Radio pratar chefredaktör Madeleine Walles och mediet Benny Rosenqvist om tidigare liv. Benny berättar om hur vi kan ta oss till våra tidigare liv genom meditation och hypnos. Själv har han bland annat fått till sig att han har varit jude i Tyskland under andra världskriget och att han...