Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 2, 2015

På Näras andliga kryssningar i oktober 2015 deltog flera duktiga föreläsare. En av dem som var med oss på båten var Per Ola Thornell. I detta avsnitt av Nära Radio får vi möta honom när han förklarar hur du kan uppleva tidigare liv med hypnos.


Hypnos är ett verktyg där vi kan komma i kontakt med våra...


Oct 27, 2015

I oktober anordnade Nära två stycken andliga kryssningar. På båten hade vi med oss ett helt gäng med underbara föreläsare! I detta avsnitt av Nära Radio får du möta en av dem.

Mia Mattsson-Mercer arbetar som djurkommunikatör. I hennes föreläsning berättar hon hur det är att jobba som djurkommunikatör och...


Jun 17, 2015

Det finns två typer av människor, de som tror – eller de som ger upp väldigt fort. Vi skapar vårt välmående via våra tankar och vi har en större kraft än vad vi själva tror.

Näras andlige profil Benny Rosenqvist berättar för chefredaktör Madeleine Walles att Benny hade epilepsi och träffade en läkare...