Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 28, 2016

Har du mött din själsfrände?

I detta avsnitt av Nära Radio samtalar Näras andliga profil Benny Rosenqvist och Näras chefredaktör Madeleine Walles om själsfränder. Hur vet man att man har mött sin själsfrände? Hur kommer det sig att man är själsfränder och hur många träffar sin själsfrände...