Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 13, 2016

I avsnitt 16 av Nära Radio samtalar Näras chefredaktör Madeleine Walles med mediet Benny Rosenqvist om tro.  Tror vi mer nu än vad vi gjort tidigare? Kan det vara så att vi är mer öppna för trohet idag?

Både Madeleine och Benny är överrens om att nyandligheten har ökat. Tidningen Nära ökar och vi ser att...