Preview Mode Links will not work in preview mode

May 12, 2016

Lyssna på en andlig skola med Näras chefredaktör Madeleine Walles och Näras andliga profil Benny Rosenqvist!

Sin mediala utveckling tar tid och när man har lärt sig en annan sak så finns det alltid mer att lära. Även fast Benny är ett väldigt duktigt medium så utvecklas han fortfarande. Och någonting han...