Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 15, 2018

I avsnitt av 25 av Nära Radio samtalar Näras chefredaktör Madeleine Walles med mediet Benny Rosenqvist om livssyften. Vad är ett livssyfte och hur hittar man sitt livssyfte?

Benny berättar om sitt livssyfte och hur han kämpade med det som barn men som nu är både lyckligare och mer harmonisk för att han vågade...