Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 14, 2018

I avsnitt 27 av Nära Radio pratar mediet Benny Rosenqvist och Näras chefredaktör Madeleine om högkänslighet. Vad betyder det att vara högkänslig och vad beror det på? 

Benny är själv högkänslig och i avsnittet får vi ta del av hans erfarenheter och hur han hanterar jobbiga situationer som kan uppstå för...