Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 28, 2016

Har du mött din själsfrände?

I detta avsnitt av Nära Radio samtalar Näras andliga profil Benny Rosenqvist och Näras chefredaktör Madeleine Walles om själsfränder. Hur vet man att man har mött sin själsfrände? Hur kommer det sig att man är själsfränder och hur många träffar sin själsfrände egentligen?

Madeleine tar upp frågorna som många undrar över och Benny ger kloka svar. De tar även upp begreppen tvillingsjäl samt syster- och brodersjäl och vad skillnaderna är.  

Även om du mött din själsfrände eller inte så är detta ett avsnitt där många funderingar får sina svar!