Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 15, 2015

Avsnitt 6: "Din livsplan från Andra sidan"

Vad är egentligen en livsplan? Och vad menas med livstema?
I ett varmt och personligt samtal med chefredaktör Madeleine Walles reder tidningen Näras andlige profil Benny Rosenqvist ut begreppen. Han förklarar bland annat att vi skrivit vår livsplan på Andra sidan, innan vi föddes. Vi valde då ut vilka själar vi ska möta här på jorden, för att vi ska utvecklas och få mer kunskap. Vi har nämligen alla ett livstema, något som vi bör jobba extra med som rör våra personliga egenskaper. Det kan exempelvis handla om tillit, tålamod eller kontrollbehov.

Livsplanen handlar om kärlek, arbete, vänskap. Den inkluderar Allt! Livsplanen finns sparad i vår själ, som ett minne, och den är skriven både i bläck och blyerts. Så även om det finns en plan har vi fortfarande valmöjligheter i våra liv.

Lyssna på avsnittet "Din livsplan från Andra sidan" och kanske du får en djupare förståelse gällande vem du själv är och vad du har att lära i detta liv!
Benny ger tips på hur du kan finna svar på dina frågor inom dig.