Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 9, 2015

Avsnitt 7: "Att leva i nuet!"
Varför har vi så svårt att stanna upp och leva i nuet? Näras andlige profil Benny Rosenqvist berättar för chefredaktör Madeleine Walles hur man kan återta sitt liv, genom att uppmärksamma sinnesintryck och leva mer i kontakt med sin själ.

Benny ser exempelvis problem som kunskap numera. Han försöker förstå vad som gjorde att det jobbiga hände, så han inte behöver gå igenom något sådant i framtiden. Ett av Bennys råd är att försöka leva 5 procent i dåtiden, 5 procent i framtiden och 90 procent i nuet.

Bennys hund Angelo, som är med i rummet vid radioinspelningen, ger Madeleine en lyckokaka under samtalet. Vad som menas med uttrycket ”lyckokaka”, som kommer från Dalai Lama, får du också veta i programmet.

I avsnittet ”Att leva i nuet!” får du lära dig mer om att vara närvarande i vad nuet har att ge, och på så vis få ut mer av tiden! Det kan ge dig både en positiv hälsoeffekt och lyckoeffekt.