Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 8, 2014

Nära radio, avsnitt 5, Änglar

Hur ser en ängel ut? Vem är ens skyddsängel? Och hur får man änglakontakt?
Det är några frågor som tidningen Näras andlige profil Benny Rosenqvist besvarar när han samtalar med chefredaktör Madeleine Walles om änglar, dessa skyddande ljusvarelser som vi alla har vid vår sida. Benny förklarar änglarnas uppgifter och berättar även om sina egna änglaupplevelser. Lyssna på detta spännande samtal du också!

Har du också haft en änglaupplevelse som du vill berätta om i tidningen Nära?
Skicka gärna ett mejl till: lovisa@tidningennara.se