Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 2, 2015

På Näras andliga kryssningar i oktober 2015 deltog flera duktiga föreläsare. En av dem som var med oss på båten var Per Ola Thornell. I detta avsnitt av Nära Radio får vi möta honom när han förklarar hur du kan uppleva tidigare liv med hypnos.


Hypnos är ett verktyg där vi kan komma i kontakt med våra tidigare liv. Per Ola är diplomerat medium, tidigare liv-terapeut, krönikör och jobbar mycket med hypnos för att uppleva tidigare liv.


I hans föreläsning får du svar på frågor som vad är hypnos? Kan alla bli hypnotiserade? Och hur hänger hypnos och tidigare liv ihop? Med praktiska övningar och tydliga exempel förklarar Per Ola om suggestioner, hypnos och karma som följer med oss från tidigare liv.