Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 13, 2016

I avsnitt 16 av Nära Radio samtalar Näras chefredaktör Madeleine Walles med mediet Benny Rosenqvist om tro.  Tror vi mer nu än vad vi gjort tidigare? Kan det vara så att vi är mer öppna för trohet idag?

Både Madeleine och Benny är överrens om att nyandligheten har ökat. Tidningen Nära ökar och vi ser att andligheten smyger sig in mer i film och TV. Men kommer den växa sig ännu mer? Är detta bara början?

Lyssna på vad Benny säger om nyandlighetens växande, vad den ger oss för trygghet och hur den påverkar oss i vardagen. Och hur ska vi göra för att sprida andligheten till andra på ett naturligt sätt? Benny Rosenqvist ger dig råden du behöver höra.